Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop uw contact met een van onze medewerkers is verlopen. Wij zouden het erg op prijs stellen als u hierover met ons in gesprek gaat. Wilt u liever niet in gesprek met de medewerker waar u een klacht over hebt, neemt u dan even contact op met een van onze andere medewerkers. Samen in gesprek, kunnen we bijna overal een oplossing voor vinden.

Mocht u na dat gesprek nog steeds klachten hebben, dan kunt u zich wenden tot de regionale klachten commissie.

Spoedgeval?
Afspraak maken?
Bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag tussen
8.00 en 15.00 uur:
078 – 617 31 90

Herhaal recept:
078 – 617 31 90 Optie 2

Adres
Spirea 9a
3317 JP Dordrecht